Nood aan jongeren in bouwonderwijs

Op 24 augustus in de voormiddag nam viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits deel aan een ronde tafel bij Bouwunie. De minister is zich ten volle bewust van de nood aan meer jongeren in het bouwonderwijs en is ervan overtuigd dat het duaal leren dit kan bevorderen.

Het schooljaar 2016-2017 was het startschot voor duaal leren, toen namen er, over alle duale opleidingen heen, 39 scholen deel aan het proefproject. Dit schooljaar zijn dat er al 187, waarvan 45 scholen met een of meer duale bouwopleidingen. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt duaal leren over gans Vlaanderen uitgerold. Maar leerlingen en hun ouders moeten nog meer gestimuleerd worden om duaal te leren.

De Vlaamse minister van Onderwijs drukt er trouwens op dat een diploma behaald via een duaal leertrajct een volwaardig diploma secundair onderwijs is. Daarenboven krijgen leerlingen uit het beroepsonderwijs verschillende mogelijkheden na hun 6de jaar. Ze kunnen ofwel onmiddellijk ingezet worden op de arbeidsmarkt, ofwel kunnen ze nog een 7de jaar volgen, om bijkomende beroepskwalificaties te verwerven, ofwel kunnen ze – vanaf schooljaar 2019-2020 – verder studeren in het hoger beroepsonderwijs, de graduaatsopleiding aan een hogeschool en zo een diploma hoger onderwijs halen.