Nieuwe Design and Build

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) start een nieuwe Design and Build-procedure. Via Design and Build wil de VMSW private ondernemers stimuleren om in Vlaanderen sociale woningen te bouwen.

De VMSW publiceerde op 1 augustus 2019 de procedure voor Design and Build 2019. Via deze procedure ontwerpen en bouwen bouwpromotoren, aannemers en ondernemers sociale woningen op gronden van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

De ondernemers hebben tot 23 september 2019 tijd om in te schrijven voor fase 1 van de procedure. Voldoet een inschrijver aan de selectiecriteria? Dan vraagt de VMSW in de tweede fase een ontwerp van drie typewoningen en een schakeling van deze types uit te werken tegen 24 februari 2020.