Meer aandacht voor renovatie

Een unieke coalitie van bedrijfsleven, milieubeweging en maatschappelijk middenveld roept de Vlaamse regering op om in te zetten op renovaties als antwoord op de economische crisis. De renovatiegraad aanzwengelen kan tot 35.000 nieuwe jobs opleveren tegen 2040 en is cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering. De coalitie presenteert vier voorstellen: een ambitieus financieringspakket, actieve professionele renovatiebegeleiding voor elke Vlaming, een EPC voor elk gebouw en een verplichting tot renovatie na verkoop, en opleiding van en toeleiding naar de bouwsector.

De economische crisis hakt er zwaar in. Vlaanderen telde in mei 198.000 werkzoekenden, 13,9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de energie- en klimaatdoelstellingen vormen een stevige uitdaging. Slechts 3,5 procent van onze woningen voldoet aan de langetermijndoelstelling wat betreft energieprestaties. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is het nodig dat we we tegen 2050 tot 100.000 woningen per jaar grondig renoveren. Dat betekent dat de renovatiegraad moet verdriedubbelen naar minstens 3 procent per jaar. Elk miljoen euro investeringen in renovaties van gebouwen levert tot 18 lokale en stabiele jobs op. De renovatiesector kan in Vlaanderen tot 35.000 extra banen kan opleveren tegen 2040. 480 miljoen euro aan overheidsuitgaven kunnen tot 2,8 miljard euro aan investeringen uitlokken in de bouwsector.

De ondertekenaars van de open brief vragen dat de Vlaamse overheid ambitieuzer wordt in de financiering van renovaties. Dat moet kunnen via premies, renteloze leningen en lagere belastingen voor wie na de aankoop van een woning meteen renovatiewerken aanvat. Ook voor sociale woningen zijn meer inspanningen nodig. Voorts pleiten ze voor professionelere begeleiding bij renovaties, zodat woningen effectief energiezuiniger worden. De overheid moet daarbij wijkrenovaties aanmoedigen.