Maatregelen tijdelijke werkloosheid verlengd

Sinds 13 maart 2020 komen alle aanvragen tijdelijke werkloosheid die verband houden met de coronacrisis in aanmerking voor ‘overmacht’. Voor dit systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) gelden tijdelijk sterk vereenvoudigde procedures. Vanuit tal van andere organisaties kwam de vraag om dit nog verder te verlengen na 30 juni, aangezien de gevolgen van de coronacrisis in heel wat bedrijven nog langer zullen nazinderen en tot tijdelijke werkloosheid kunnen leiden.

Minister van Werk Nathalie Muylle steunde eerder al het voorstel. Ook binnen de Groep van 10 waren de vakbonden en werkgeversorganisaties het eens over de verlenging van de coronamaatregelen en met name van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona tot eind augustus. De beslissing van de Groep van 10 werd overgemaakt aan de federale regering, die dan in de ministerraad van vrijdag 30 mei heeft beslist om de gunstiger regels voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot eind augustus. Voor de zwaar getroffen horeca, evenementen- en reissector is dat zelfs tot december. Medio juni bespreekt de Groep van 10 de mogelijke verlenging tot het eind van het jaar voor iedereen.