Groene parkeertoren in Mechelen

POLO Architects i.s.m. ar-te hebben de wedstrijd gewonnen voor het ontwerp van een groene parkeertoren vlakbij de Antwerpsepoort en een appartementsgebouw op de kop van het Rode Kruisplein in Mechelen.

Het parkeergebouw omvat 537 parkeerplaatsen en 110 fietsenstallingen. Dit moet de bestaande parkings op het Rode Kruisplein en aan de Carrefoursite vervangen. Het bijna-energieneutrale gebouw is een onmisbare schakel bij het bevorderen van duurzame mobiliteit en daarmee van een duurzame, leefbare stad.

De eerste twee bouwlagen zijn bestemd voor kantoren en een winkel. Het gebouw krijgt op de bovenste verdieping een groene daktuin en op een lager gelegen niveau een evenementenplein met zicht op de historische binnenstad. Het gebouw is vanuit een duurzaam oogpunt ontworpen zodat het flexibel, polyvalent en aanpasbaar is mocht in de toekomst blijken dat er een behoefte is om bouwlagen een andere functie te geven. Op toekomstige ontwikkelingen in automobiliteit kan op deze manier geanticipeerd worden.

Daarnaast belichaamt het gebouw in alles de essentie van een landmark: het vormt een icoon voor de stad Mechelen als geheel. De start van de werken is voorzien eind 2019.