Gratis webinar slotevent Kennisplatform Renovatie

Het Kennisplatform Renovatie bouwde ondertussen 4 jaar ervaring op rond haar focusthema’s. Op 22, 23 en 24 juni 2020 lichten de ondersteunende partners de vorderingen toe door middel van een aantal webinars van max. 2u. Elk webinar brengt u het boeiende verhaal van de proeftuinen, hun resultaten en een vooruitblik naar de uitrol.

In deze digitale slotconferentie opgebouwd uit webinars worden de thema’s Klanten, Business, Financiering, Industrialisatie en Energie stuk voor stuk geschetst in een inleidende sessie, gevolgd door de resultaten van hun respectievelijke proeftuinen en een vooruitblik naar de uitrol. Aan het einde van elk webinar is er tijd voor vragen en debat. U kan zich inschrijven via de website van Pixii, een van de partners van het project Kennisplatform Renovatie.