Gratis infosessie Vlaamse overheid over e-Contracting

Voert u regelmatig overheidsopdrachten uit voor het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust of De Vlaamse Waterweg?

Dan bent u welkom op de gratis infosessie van de Vlaamse overheid over e-Contracting: het nieuwe e-loket voor de uitwisseling van dossierstukken met de overheid in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht. Vanaf najaar 2019 start een pilootfase waarin u e-Contracting kunt gebruiken voor schuldvorderingen en factuuraanvragen. Tijdens de infosessie ontdekt u hoe u toegang kunt krijgen tot het e-loket, hoe u gebruikersrechten kunt beheren en hoe u schuldvorderingen en factuuraanvragen met de overheid kunt uitwisselen. In het loket vindt u ook steeds het overzicht en de status van die documenten terug.

Datum: Woensdag 24 april van 10 tot 12 uur. Ontvangst vanaf 9.30 uur. Locatie: Graaf de Ferrarisgebouw (auditorium 1.G.20), Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel. Inschrijven kan via deze link.