Gezondheid werknemers is eerste prioriteit

Na drie weken overleg hebben de sociale partners van de bouwsector nog geen akkoord bereikt over de sectorspecifieke aanpak van de veiligheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis. De bouw heeft nood aan duidelijke, sectoreigen maatregelen en afspraken om iedereen op de werven te beschermen.

Er kan nog steeds gewerkt worden in de bouw, op voorwaarde dat de veilige afstand van 1.5 meter gewaarborgd blijft, zowel op de werf als tijdens de verplaatsingen. Voor dringende werkzaamheden en tussenkomsten is de bouw in het ministerieel besluit van 23 maart opgenomen als essentiële sector en gelden andere voorwaarden. Hier moet de social distancing zo goed als mogelijk gerespecteerd worden. De werkgevers en de vakbonden hebben nog geen consensus bereikt over de toepassing van de veiligheidsvoorwaarden, zowel voor de essentiële als de niet-essentiële taken.