Gebruiksvriendelijke planning- en tijdregistratiesoftware

In de bouw- en installatiesector zijn nog vele voordelen te behalen als het gaat om efficiënt plannen van mens en materieel en het registreren van gewerkte uren, materiaalverbruik, enz. Met SOLUTIO heeft GO-VIRTUAL een unieke en gebruiksvriendelijke planning- en tijdregistratiesoftware in huis. Een programma dat daarenboven grafisch heel sterk is. 

GO-VIRTUAL is gespecialiseerd in planning, mobiele tijdregistratie, Track & Trace, Check In @ Work … begint Edwig Magherman van GO-VIRTUAL. “SOLUTIO is een geïntegreerde oplossing vertrekkende vanuit de planning met meer dan twaalf heel grafische en gebruiksvriendelijke planningsmogelijkheden welke allemaal aan elkaar verbonden zijn. Gaande van een GANTT-planner, operationele planner en logistieke planner tot een dispatch planner (dag- en weekplanner) en onderaannemer planning. Het plannen van eigen medewerkers (interne), logistieke middelen en onderaannemers is in alle planningen mogelijk. We gaan daarbij extreem ver in controles, bijvoorbeeld ligt de planning binnen de gevraagde budgetten, binnen de gevraagde termijnen, hebben de personen die je plant de juiste competenties, plant men de juiste profielen, heeft men voldoende resources voorzien …”

De planning wordt kenbaar gemaakt via een zeer uitgebreide mobiele app op een smartphone of tablet. Edwig: “Van hieruit is mobiele registratie mogelijk van werktijden en pauzes (Check in @ Work), maar ook verplaatsingen (Track & Trace), berekening mobiliteitsvergoedingen, registratie van verbruikte materialen en creatie van digitale werkbonnen welke ter plaatse door de klant kunnen worden afgetekend. De PDF kan dan direct worden doorgestuurd naar de klant. Daarnaast is mobiele registratie mogelijk van checklists en meetstaten, van foto’s die aan het project worden gekoppeld en de urenregistratie van onderaannemers. Kortom, registratiemogelijkheden voor medewerkers op baan, medewerkers in het atelier en administratief personeel.”

Van alles wat digitaal geregistreerd is, gaat SOLUTIO de data verwerken en naar externe software versturen voor verder verwerking. “Bijvoorbeeld werkuren en verbruikte producten sturen we naar een ERP-systeem en worden automatisch geboekt. Maar ook de verwerking en goedkeuring van geregistreerde mobiele data, zoals de creatie van werkbonnen (met werkuren, pauzes, verplaatsingen, nota’s, verbruikte materialen …), creatie van dagbladen (uitgevoerde werken per medewerker) en creatie van exports met data afkomstig uit / geregistreerd via SOLUTIO voor verdere verwerking in andere software. Al deze digitale handelingen vereenvoudigen heel wat administratieve processen. Er bestaat eveneens de mogelijkheid voor het gebruiken van een communicatieplatform (website) voor het informeren van onderaannemers. Op deze website kan de onderaannemer zijn Check in @ Work verplichtingen uitvoeren, zijn planning raadplegen, documenten downloaden en uploaden … Ook hier gaan we enorm ver in.”

SOLUTIO is een tool die alle processen dekt vanuit de planning tot en met uitvoering en registratie. “We kunnen koppelen met eender welk systeem (ERP-software, HR software …). SOLUTIO leeft van de masterdata van andere pakketten, ongeacht het een eigen geschreven systeem is of een standaard pakket; er is geen manuele input nodig. Het maakt ons niet uit wat erachter zit. Wij kunnen data ophalen en terugsturen uit alle systemen en zo de planning en tijdsregistratie sterk vereenvoudigen. Uiteraard kan SOLUTIO ook als stand-alone software gebruikt worden; het systeem wordt dan manueel door de gebruiker gevoed.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar GO-VIRTUALMeer informatie