Eengemaakte renovatiepremie

Wie renovatie- of verbeteringswerken uitvoert aan zijn woning kan nu een renovatie-, een verbeterings- en/of een aanpassingspremie krijgen. Als aan de specifieke voorwaarden is voldaan uiteraard.

De verbeteringspremie en de renovatiepremie richten zich tot dezelfde doelgroep en betoelagen quasi dezelfde werken. Ze worden vanaf 1 januari geïntegreerd in één renovatiepremie. Deze premie wordt meteen wat aangepast.

De inkomensvoorwaarden veranderen en de regelgeving voor bijwoners wordt minder streng. Gezinnen met een lager inkomen mogen alles ineens aanvragen of kunnen hun premie-aanvraag in twee opsplitsen en krijgen daarvoor tot tien jaar tijd. Bij de verbeteringspremie mochten de facturen vroeger één jaar oud zijn. Dit wordt nu twee jaar. De premie was een vast bedrag. Dat wordt nu ook 30% of 20% (naargelang het inkomen) van de kostprijs van de werken exclusief btw, zoals voor de huidige renovatiepremie. De premiewoning moet minstens 30 jaar oud zijn.