Arbeider tot 5.000 euro per jaar goedkoper

Nog even wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad en dan gaan de bouw- en installatiebedrijven eindelijk krijgen wat hen al 2 jaar beloofd werd: een echte lastenverlaging voor ploegenarbeid. Een laatste onderdeel van de wet die daarvoor moet zorgen is gisteren goedgekeurd in het parlement.

De lastenverlaging is noodzakelijk om de bikkelharde concurrentie met de buitenlandse bedrijven aan te kunnen. Die betalen in hun land van herkomst veel lagere sociale lasten en zijn dus goedkoper. De lastenverlaging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 en bedraagt 3% berekend op het brutoloon van de arbeiders die in ploegen werken op werven. Voor 2019 zal de lastenverlaging 6% bedragen en vanaf 2020 18%.

Het effect voor 2018 lijkt eerder beperkt. Bij een normale tewerkstelling gaat het over ongeveer 700 euro per arbeider per jaar. Dit voordeel verdubbelt in 2019 en kan oplopen tot meer dan 5.000 euro per arbeider per jaar vanaf 2020. De bedragen zijn afhankelijk van het bruto uurloon en van het aantal werkdagen dat de arbeider in ploegverband werkt.