Gerichte stimulansen voor energetische verbeteringen

Om het woningpatrimonium in Vlaanderen tegen 2050 aan te passen aan de normen inzake woningkwaliteit en energiezuinigheid moet het investeringsritme omhoog. Dat blijkt uit een inschatting die het Steunpunt Wonen heeft gemaakt. Hiervoor moeten huiseigenaars extra gestimuleerd worden om de nodige werken te laten uitvoeren en dient een oplossing te worden uitgewerkt voor het personeelstekort in de bouwsector.

Bouwunie, die de zelfstandigen en de kmo’s in de bouwsector verdedigt, vraagt om werk te maken van meer gerichte stimulansen en snel het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw uit te breiden naar gans België. Daarnaast pleit de beroepsvereniging ervoor om freelancers toe te laten in de bouwsector.“Vlaamse gezinnen hebben vooral behoefte aan duidelijkheid over de financiële gevolgen en de toekomstige verplichtingen voor ze de stap zetten om hun woningen energetisch te verbeteren,” zegt Jean-Pierre Waeytens, afgevaardigd bestuurder van Bouwunie.

“Om te komen tot een effectieve lineaire spreiding van het aantal renovaties, gaande van nu tot 2050, vragen wij een concreet tijdspad uit te werken met degressieve financiële steun. Mensen stellen hun investering te vaak uit tot het allerlaatste moment. Ook moet er extra aandacht komen voor de doelgroepen waar de drempel om te renoveren hoog is en er vraag is naar begeleiding en ontzorging.”

Een andere stimulans waar de volgende federale regering dringend werk van dient te maken, is de uitbreiding van het verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw. Intussen zijn meerdere partijen en zelfs de Vlaamse regering hier reeds van overtuigd. Vandaag kan men in 32 Belgische steden gebruik maken het verlaagde btw-tarief van 6 procent. Bouwunie pleit ervoor om dit uit te breiden naar heel België.